Vi minimerar

din risk

Utmaningar och möjligheter - erfarenheter från ett bostadsbygge med moduler

2020-04-29

2017 kom en kund till Siljeströms med en vision att bygga prisvärda lägenheter för bostadsmarknaden i Järna. Tanken var att kunna erbjuda lägenheter som är attraktiva för alla åldersgrupper, allt från unga som är ute efter att köpa sin första lägenhet till äldre som känner att det är dags att sälja huset och få ett boende som är mer underhållsfritt.

För att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden i Järna så behövde man tänka på flera saker: man hitta ett sätt att bygga som passar prisbilden på lägenheter i det området och val av material som används vid byggandet. Efter att ha tittat på olika byggmetoder och utvärderat deras för- och nackdelar så föll valet på att bygga huset av trä, helst med moduler för att kunna hålla byggkostnaderna nere. Valet av leverantör föll på Kodumaja som har lång dokumenterad erfarenhet av att leverera flerbostadshus i de nordiska länderna. Efter en längre period av detaljprojektering och förhandling med Kodumaja kunde ett avtal slutligen skrivas, och leverans och montage av moduler bokades upp. Modulerna började produceras i mitten av oktober 2018 med planerad leverans och montage i slutet av januari 2019.

Att bygga med moduler istället för traditionellt var periodvis en utmaning. Många frågeställningar och problem som hanterats och finslipats i den traditionella byggprocessen, behövde adresseras och hanteras efter projektets ramverk. Exempelvis så fungerade inte ett traditionellt standardavtal enligt AB04 eller ABT06, då modulleverantören delvis levererade en vara i form av färdiga moduler som monteras på plats. Därför skrevs ett för projektet unikt avtal där man dels hanterade ”varan” som skulle levereras och sedan dessutom det som kunde betecknas som en traditionell entreprenad när det kom till inkoppling av de tekniska installationerna och färdigställandet av modulerna när det kommer till modulskarvar och mindre justeringar för att få ihop allt till ett hus. Att i detta avtal bevaka så att alla punkter fanns med och att ansvaret fördelades rätt mellan de olika parterna visade sig bli en utmaning, då det efter ett antal versioner av avtalet smög sig in formuleringar som senare blev diskussionspunkter vid leveransen.

För den som tänker sig att gå in i en sådan här affär är det värt att lägga extra mycket tid på att korrekturläsa hela avtalet efter varje förändring så att det inte uppstår problem i ett senare skede. En annan utmaning var gränsdragning mellan modulleverantörens leverans och projektet såsom inkoppling av el och VVS. Även om beställaren hade varit tydlig med var gränserna för entreprenaden låg så blev detta en diskussionsfråga när modulerna väl levererades. Det kan vara väl värt att förtydliga gränsdragningen när man skriver avtal med en modulleverantör.

Har du frågor och vill veta mera? Kontakta Glenn Olofsson go@siljestroms.se

Experter på

byggprojektledning