Rebecca Rudfjäll

Rebecca Rudfjäll

Verkställande direktör

Referensprojekt

 • Ny vårdbyggnad 61, Danderyds sjukhus
  Projektsamordnare för ny vårdbyggnad 61 på Danderyds sjukhus, som ska stå klar 2025. I uppdraget ingår att vara en samordnande funktion för fastighetsförvaltare, teknikförvaltare, driftcontroller, Locums teknikspecialister och vårdlokalutvecklare. Genom att leda, planera, följa upp samt koordinera aktiviteter och resurser så säkerställs framdrift. I uppdraget ingår även uppföljning av avvikelser och avsteg.
  Projekttid: 2019-

 • Ny vårdbyggnad 61, Danderyds sjukhus
  Projektledare Programkontoret DSAB
  Projekttid: 2018-2019

 • Change manager Danderyds sjukhus, Strategiska investeringar
  Ändringshantering, uppföljning och validering
  Projekttid: 2017-2019

 • Teknisk upprustning byggnad 03 Danderyds sjukhus
  Projektledare för teknisk upprustning samt hyresgästanpassning byggnad 03
  Projekttid: 2017-2018

 • Östra Grundskolan, Skogås – Huge Fastigheter AB
  Projektledare för ombyggnad av entré, café/bibliotek, matsal och skolgård. Arbetet utförs i etapper och var helt klart 2018.

 • Stockholms Stadshus – Fastighetskontoret
  Projektledare för nytt utrymnings- och brandlarm i Stockholms Stadshus, ekonomi- och riskhantering. Befintligt brandlarmsystem har uppgraderats med heltäckande brand- och utrymningslarm. Förutom kontorslokaler för politiker berörs evenemangs- och restauranglokaler.  Stadshuset är en blåklassad byggnad och för vissa rum finns ett vårdprogram.
  Projekttid: 2014-2016

 • Dalens sjukhus – Förstudie teknisk upprustning
  Målet med förstudie var att beskriva statusen på sjukhusets tekniska system och de konsekvenser som en upprustning av systemen medför.
  Projektledare i samarbete med ebab, för Locum AB.
  Projekttid: 2015

 • Huddinge Centrum – Huge Fastigheter AB
  Projektledare för produktionen Etapp 1 och projekt- och projekteringsledning för etapp 2 och 3.
  Projektkostnad: 20 000 tkr
  Projekttid: 2013-2015

 • Danderyds sjukhus – Landstingsfastigheter genom Locum AB
  Ekonomistyrning och samordningsansvarig mot hyresgäster gällande strömavbrott i samband med inkoppling av ny reservkraft under 16 månader.
  Projektkostnad: 275 000 tkr
  Projekttid: 2009-2014

 • Sabbatsbergs sjukhus – Landstingsfastigheter genom Locum AB
  Projekt- och projekteringsledare för sammankoppling av köldbärarsystem. Upphandling enligt LOU
  Projektkostnad: 5000 tkr
  Projekttid: 2012

 • Norrtälje sjukhus – Landstingsfastigheter genom Locum AB
  Inventering och sammanställande av utredning rörande hyresgästers behov av reservkraft och åtgärdsförslag byggnad 01.
  Projekttid: 2012

 • Grimman 2 och 3 – Landstingsfastigheter genom Locum AB
  Ekonomistyrning, prognosarbete samt ekonomisk riskbedömning.
  Projekttid: 2010-2012

 • Nacka Närsjukhus Fukt i bjälklag – Landstingsfastigheter genom Locum AB
  Projektledare för saneringsprojekt i operationslokaler Nacka Närsjukhus. Upphandling enligt LOU
  Projektkostnad: 10 000 tkr
  Projekttid: 2010-2011

 • Nacka Närsjukhus Närakuten – Landstingsfastigheter genom Locum AB
  Projekt- och projekteringsledare för ombyggnadsprojekt Nacka Närsjukhus. Upphandling enligt LOU
  Projektkostnad: 3 845 tkr
  Projekttid: 2009-2010

 • Långbro Park, Stora Mans, Skolbyggnad. Beställare: Strandfastigheter i Sickla AB
  Biträdande projekteringsledare för ombyggnad av skolbyggnad, ventilation, mark, brandskydd, fönsterbyte, tillbyggnad.
  Projektkostnad: 1 500 kkr
  Projekttid: 2007-2008