Vi minimerar

din risk

Tidigare projekt

Brandlarmsprojekt WTC

Brandlarmsprojekt WTC

Brandlarmsbyte i de publika och tekniska delarna av World Trade Center, Stockholm. WTC har en totalyta på 150 000 m2 och omkring 45 000m2 kontorsyta.

Siljeströms var byggledare och kontrollansvarig för projektet på uppdrag av Newsec. Projektet är slutbesiktigat med godkänt resultat.

Bostadsrättsförening Safiren

Bostadsrättsförening Safiren

Siljeströms har hjälpt Brf Safiren med projektledning för renovering av fasad och balkonger. Projektet var lyckat och omnämndes i en artikel i tidningen Bo Bättre 2015 nummer 1.

Innergården har rustats upp. Arbetet utfördes med hänsyn till stilen på huset med fina rabatter, mysig belysning och utemöbler. Tidningen Fastighets Fakta skrev en artikel om detta, Gemenskap på gården.

Nu pågår uppgradering av elanläggningen, nya stammar och uppgradering av installationer i lägenheterna och allmänna utrymmen.

Kv. Mimer 8 Byggnad 04

Kv. Mimer 8 Byggnad 04

Renovering av skollokaler i fastighet med särskilt bevarandevärde.

Arbetena med Kv. Mimer 8 fortsätter. Inom kort ska Byggnad 04 renoveras och Siljeströms bistår med Kontrollansvar enligt Plan- & bygglagen.

Ombyggnad Östra grundskolan, Skogås

Ombyggnad Östra grundskolan, Skogås

Östra grundskolan har fått en ny, modern samlingsyta när café och bibliotek renoverades. Siljeströms har hjälpt Huge med projekt- och byggledning. Projektet fortsatte med ombyggnad av huvudentrén, en ny matsal och ombyggnad av textilsalar.

Edboskolan – ombyggnad/tillbyggnad av kök

Edboskolan – ombyggnad/tillbyggnad av kök

På Edboskolan i Skogås har köket och matsalen byggts om så att dessa uppfyller alla myndighetskrav, tillsammans med en del underhållsåtgärder på byggnaden. Projektet har åstadkommit bättre arbetsmiljö för personal och elever med förbättrad logistik mellan kök och matsal. Siljeströms hjälper Huge med byggledning och har uppdrag som kontrollansvarig.

Strategiska investeringar Danderyds sjukhus

Strategiska investeringar Danderyds sjukhus

På Danderyds sjukhus pågår planering, projektering och genomförande av flera projekt som alla ingår i Landstingets strategiska investeringar för framtidens sjukvård. Bland annat uppförs ett nytt akutsjukhus och en ny godsmottagning.

Som Change Manager, Kvalitetsledare och BAS-P arbetar Siljeströms i projekten, i samarbete med Ramböll och Ebab.

Passivhus Vistaberg

Passivhus Vistaberg

Huge Fastigheter har nyproducerat Bergnäs, en förskola i passivhusstandard (FEBY 12). Siljeströms har hjälpt till med projekteringsledning och byggledning.

Täthetskravet under 0,30 klarades med god marginal, husets täthetsprovresultat är 0,17, vilket är mycket bra. Beställaren och hyresgäst är mycket nöjda. Byggtid cirka 12 månader.

Ny förskola Ängsnäs

Ny förskola Ängsnäs

Siljeströms hjälper Huge i projektet Ängsnäs ny förskola, med projektledning. Det ska bli 100 förskoleplatser, 5 avdelningar, och huset ska klassas som miljöbyggnad med sedumtak.

Kvarteret Sprängaren

Kvarteret Sprängaren

Tobin Properties har utvecklat 165 st omsorgsfullt designade bostäder mitt i Sundbyberg. Etapp A (Vintergatan) blir klart under första kvartalet 2016 och Etapp B (Arkaden) har planerad inflytt årsskiftet 2016/2017.

Siljeströms har rollen som KA enligt PBL för det nya kvarteret.

Stockholms Stadshus

Stockholms Stadshus

Installation av heltäckande brand- och utrymningslarm på Stockholms stadshus.

Projektet syftade till att installera nytt brandlarm med tillhörande komponenter och apparater enligt 110:7. Stockholms stadshus är ett kulturmärkt skyddsobjekt och har 300 evenemang om året vilka inte får störas av pågående arbeten. Stor hänsyn fick tas i samband med avprovning av installationer och val av arbetsmetoder och materialval.

Siljeströms, i samarbete med WSP, hjälper Fastighetskontoret med bygg- och projektledning, KA enligt PBL, ekonomiuppföljning och hyresgästmöten.

Rökprov i samband med projektering av nytt brand- och utrymningslarm.

Kvarteret Paradiset

Kvarteret Paradiset

Siljeströms hjälper Huge att ta fram en Förstudie för ett nytt kvarter i Huddinge Centrum, med nytt kulturhus, bostadshus och kontorshus.
Illustration: Kod Arkitekter

Danderyds reservkraft

Danderyds reservkraft

Efter flera års planering och hårt arbete kan vi nu konstatera att reservkraften vid Danderyds sjukhus är i funktion. Locum har installerat 4 st dieselaggregat för att kunna producera reservkraft till sjukhuset i händelse av avbrott.

Experter på

byggprojektledning