Lassi Heino

Lassi Heino

Byggprojektledare

Referensprojekt

 • Brf Killingen 39 - Förstudie inför vindsombyggnad
  Förstudie inför vindsombyggnad till lägenheter och garageanpassning. Föreningen kommer bygga lägenheter på sin vindsvåning och flytta alla förråder ner till källaren. I uppdraget ingår även ombyggnation i källarvåningen med nya föreningslokaler samt hyresgästanpassning i garaget.
  Projekttid: 2019 – Pågående

 • Brf Fyren - Renovering av balkong och byte av balkongräcke
  Renovering av balkongplatta och byte av balkongräcke. I Projektet ingår framtagning av förfrågningsunderlag, upphandling och kontraktsskrivning.
  Projekttid: 2019 – Pågående

 • Brf Skurusund i Nacka – Fönsterbyte
  Byte av fönster i fyra huskroppar. I Projektet ingår framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling och kontraktsskrivning samt projektstöd till föreningen.
  Projekttid: 2018 – 2019

 • Brf Småland 19 – Renovering av innergård
  Renovering av ca. 100kvm innergård. Arbetet omfattar förstärkning av befintliga stålbalkar, byte av en del av stålbalkar och gjutning av ny konstruktionsbetong och nytt tätskikt.
  Projekttid: 2018 - pågående

 • Dackehöjd – Rambeskrivning för byte av fönster, Järfällahus
  Framtagning av rambeskrivning för fönsterbyte i 6 huskroppar.
  Projekttid: 2018 – Pågående

 • Tallbohov – Rambeskrivning för byte av fönster, Järfällahus
  Framtagning av rambeskrivning för fönsterbyte i 18 huskroppar
  Projekttid: 2018-2019

 • Ängsnäs förskola, Byggledning Huge
  Det ska bli 100 förskoleplatser, 5 avdelningar, och huset ska klassas som miljöbyggnad med sedumtak. Förskolefastigheten är cirka 5000 kvm med en inhägnad förskolegård om cirka 3500 kvm.
  Projektstatus: Klart

 • Byggledning av ombyggnation av förskola till lägenhet
  Brf Skogalundklippan i Nacka, anpassning av förskolelokal till en lägenhet. Byggarbeten innehåller totalrenoveringen av lokalen och avväxling i väggen för att ändra ingången till lokalen.
  Projekt status: Klart

 • Brf Lövsätra, Byggledning
  Framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling och kontraktsskrivning. Byggledning och stöd åt föreningen med fönsterbyte och balkongrenovering för två huskroppar.
  Projektstatus: Klart

 • SBA Kommunalhuset i Huddinge, Huge
  HUGE anpassar lokaler i Huddinge Kommunalhuset för en ny verksamhet. Projektet innehåller golvbyte, nya innerväggar, håltagning i fasaden för nya dörrar till en innergård. Anpassning av ventilation för bättre inneluft samt trevligare arbetsmiljö.
  Projektstatus: Klart

 • Brf Bokskogen, Byggledning
  Byggledning och stöd åt Brf Bokskogen under fasadentreprenad som omfattar ommålning av radhus som ingår i föreningen. Föreningen består av 57 lägenheter i 12 st. huslängor i två plan. Projektet innehåller målning av fasader och byte av fasad där det behövs.
  Projektstatus: Klart

 • Röntgenvägen 3, Huge
  Byggledning åt HUGE. Radiatorsbyte i 14 våningshus i Huddinge. Nya vattenledningar och radiatorer monteras för att få bättre värme i huset.
  Projektstatus: Klart