Vi minimerar

din risk

Välkommen till Siljeströms

Siljeströms är ett ledande byggkonsultföretag som arbetar med professionella företagstjänster inom byggprojektledning. Vi erbjuder kompetens inom byggnadsprojektering, energi- och inomhusmiljö, projekteringsledning, projektledning och riskanalys. Siljeströms är en lösningsorienterad partner med ett stort engagemang, kreativitet och kunnande. Med gedigen riskhantering lägger vi grunden för god kommunikation, tidsplanering och ekonomi i ditt projekt.

Läs mer om oss

Personal


Vill du jobba hos oss?

Klicka nedan för att läsa mer om en tjänst hos oss.

Lydia Douzoulikopoulou

Administratör

  08-440 76 44

  ld@siljestroms.se

Daniel Molund

Projektledare (ext resurs)

  dm@siljestroms.se

Glenn Olofsson

Affärsområdeschef projektledning

  08-440 76 35

   073-440 76 35

  go@siljestroms.se

Mattias Ehn

Byggprojektör (ext resurs)

   072-209 12 99

  mae@siljestroms.se

Pontus Estelle

Byggprojektledare
(ext resurs)

  070-788 54 84

  pe@siljestroms.se

Tjänster

Projektledning

Siljeströms har lång erfarenhet av alla delar i ett byggprojekt.

Läs mer »

Projektledning

Siljeströms har lång erfarenhet av alla delar i ett byggprojekt. Genom att anlita oss kan man försäkra sig om att projektet rullar på som det ska genom alla faser. Vi ser till att ha kunskap om hela projektet och kan vägleda kunden tills det är färdigt. Siljeströms sätter upp tydliga ramar för projektet och ser dessutom till att vi följer dem.

Projektledning är att förutse allt vad ni som kund kommer att behöva tänka på, det kan handla om att föreslå vilken ersättningsmodell och entreprenadform som passar bäst eller vilka entreprenörer som behövs för att genomföra projektet på smartast sätt.

Projektledning - Siljeströms skapar fungerande team

Att leda en grupp av projekterande konsulter till färdiga handlingar är inte alltid så lätt. Det gäller att skapa fungerande team i projektet och det krävs stor förståelse av samband och funktioner inom olika teknikområden för att få alla att styra mot ett gemensamt mål. Siljeströms har lång erfarenhet av projekteringsledning. Vi vet vilka kompetenser som behövs för att skapa ett balanserat team och vi kan samordna behoven för att nå målet i utsatt tid.

Byggledning med samordning

Siljeströms har lång erfarenhet av byggproduktion och kan tillvarata projektets intressen. Vi kan erbjuda att vara beställarens ombud och representant på plats under produktionsskedet. En byggledare på plats kan snabbt agera om saker inträffar som kan äventyra projektets budget, tidsramar och kvalitetsmål.

Kalkyl

Vi arbetar med byggkalkyler ner till detaljnivå och bistår gärna med vår kunskap. Vilket beslutsunderlag behöver beställaren? Har jag råd med det här projektet? Hur mycket kommer det att kosta? Kontakta oss även för investeringsbedömningar, där vi kan göra en sammanställning av vad beställaren måste tänka på inför större investeringar.

Riskanalys

Ju mer man vet desto bättre beslut

Läs mer »

Riskanalys

Ju mer man vet desto bättre beslut

Tänk om bygget går helt fel och budgeten spricker? Vi har verktyg för att ni ska slippa obehagliga överraskningar om ökade kostnader och tider och istället ge goda råd i förväg. Genom att arbeta med sannolikhetskalkyler och i tid planera bemötanden för risker får vi gemensamt kontroll på projektet och kan spara tid och pengar!

Ofta görs en riskanalys innan ett projekt startar för att avgöra om bör köra igång eller inte. Ändå kommer de obehagliga överraskningarna ofta i slutet. Vi är övertygade om att riskanalysens fördelar ligger i kontinuiteten. Det ger förutsättningar för bra beslut från start till mål.

Vårt webbaserade riskhanteringsverktyg riktar sig till såväl enskilda projektledare som projektorienterade företag. Det ser till att hjälpa projektledaren med att identifiera och behandla projektspecifika risker, så att problemen undviks och fokus kan riktas framåt. Eftersom verktyget även arkiverar tidigare projekt, så kommer det redan vid projektstart snabbt med förslag på vanliga risker och vilka bemötanden som tidigare fungerat. Det varnar med andra ord inte bara för kommande risker, det hjälper dig även med att finna lösningar och åtgärder. Du får möjligheten att använda systemet som ett rent riskhanteringsverktyg, men eftersom riskkostnader och bemötandekostnader kan påverka projektets aktiviteter ekonomiskt, så kommer det i synnerhet till sin rätt när man även använder det som ett ekonomistyrningsverktyg.

Verbet PART på engelska betyder att skilja, dela och bena – i verktyget benar vi ut enskilda risker för bearbetning och bemötande. Being PART of – vara en del av, vara en PART i ett projekt – verktyget gör alla intressenter delaktiga i riskarbetet.

Energi

Fler och fler fastighetsägare och driftbolag inser fördelarna med att arbeta proaktivt för att minimera energibehovet i fastigheter...

Läs mer »

Energi

Fler och fler fastighetsägare och driftbolag inser fördelarna med att arbeta proaktivt för att minimera energibehovet i fastigheter. Samtidigt måste återkommande myndighetskrav bevakas och uppfyllas. Genom att trimma in det lägsta möjliga energibehovet och samtidigt säkerställa att rätt klimat- och komfortnivå upprätthålls, blir både fastighetsägare och brukare nöjda. Inför en planerad ombyggnad kan en energiutredning där olika alternativ jämförs utgöra ett värdefullt beslutsunderlag.

Hållbart byggande innebär bl. a. att man tänker på energifrågor, något vi tar som en självklarhet. Det gäller oavsett om det är nyproduktion eller renovering av en äldre byggnad. Målsättningen är att vi slutligen enbart bygger passiv-, nollenergi- och plusenergihus.  Därför fokuserar vi på kompetensutveckling kring nya material och tekniska lösningar.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Vi har lång erfarenhet av projektledning av OVK-åtgärder och energiprojekt, och har även samarbete med besiktningsmän för alla typer av ventilationssystem och lång erfarenhet och vi vet hur vi genomför förbättringsåtgärder för inomhusmiljön.

Inomhusmiljön spelar en stor roll för vår hälsa och vårt välbefinnande. Bra ventilation är en viktig förutsättning för detta. Därför finns det en lag som föreskriver att alla byggnader där människor vistas ofta eller under en längre tid ha en dokumenterat fungerande ventilation.

En byggnads ventilationssystem ska besiktigas med givna intervaller och besiktningen ska utföras av en certifierad besiktningsman. Regler för vilka system som ska besiktigas och hur ofta finns på Boverkets hemsida.

Vi på Siljeströms har lång erfarenhet av att leda projekt i syfte att åstadkomma bra inomhusmiljö i bostäder och lokaler. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er att kvalitetssäkra er inomhusmiljö!

Kompetensområden

Entreprenör

Vi kan hjälpa er med ekonomisk riskanalys i era projekt. Det är viktigt att rikta blicken framåt, mot det som utmanar era mål. På Siljeströms förespråkar vi att riskbedömning blir en stående punkt på mötesagendan...

Läs mer »

Fastighetsägare

Siljeströms arbetar med professionella företagstjänster inom byggprojektledning. Vi arbetar med verksamhetsanpassningar och hyresgästanpassningar...

Läs mer »

BRF

Siljeströms har lång erfarenhet av alla skeden i ett byggprojekt, och vi har under många år hjälpt bostadsrättsföreningar i samband med större ombyggnadsprojekt.

Läs mer »

Aktuella projekt

Nyheter

Lorem ipsum

28 september, 2018

Et factum est in tricesimo anno in quarto mense in quinta mensis cum essem in medio captivorum iuxta fluvium Chobar aperti sunt caeli et vidi visiones.

Tidigare inlägg

     25 september, 2018

Lorem Ipsum

     20 september, 2018

Lorem Ipsum

     16 september, 2018

Lorem Ipsum

Referenser

Kontakt

Experter på

byggprojektledning