Kompetensområde

Fastighetsägare

Byggarbetsplats

Siljeströms hjälper fastighetsägare

Siljeströms arbetar med professionella företagstjänster inom byggprojektledning. Vi arbetar med verksamhetsanpassningar och hyresgästanpassningar och har lång erfarenhet av projektledning för ombyggnation, teknikinvesteringsprojekt och teknisk upprustning. Vårt mål är att skapa samordningsvinster för fastighetsägaren. Vi ser till att helheten blir gjord, hittar lösningar och skräddarsyr hur stort vårt åtagande blir beroende på hur mycket ni vill göra själva.

Projekt under pågående verksamhet

Behöver du göra förändringar eller teknikintensiva hyresgästanpassningar under pågående verksamhet? Tala med oss om detta. Siljeströms har gedigen erfarenhet av arbete i känsliga miljöer.

Projektekonomi

Siljeströms kan vara ert stöd i samband med upphandling och val av ersättningsmodell. Vi kan hjälpa dig välja det som passar ditt projekt bäst.

En kontorsbyggnad inifrån