Kompetensområde

BRF

Byggarbetsplats

Vi tar fram helhetslösningar för bostadsrättsföreningar

Siljeströms har lång erfarenhet av alla skeden i ett byggprojekt, och vi har under många år hjälpt bostadsrättsföreningar i samband med större ombyggnadsprojekt. Det kan vara svårt för en styrelse att på egen hand sköta avtalsfrågor, entreprenadjuridiska frågor och uppfyllande av lagkrav i samband med en ombyggnation. Därför kan vi fungera som motpart mot entreprenörer, identifiera lagar och förordningar som måste uppfyllas och vara ert stöd vid tecknande av kontrakt. Siljeströms kan vara kontrollansvarig enligt PBL och kan även hjälpa er så att ni uppfyller lagkraven avseende BAS-P och BAS-U, det vill säga arbetsmiljöfrågor i samband med byggprojekt.

Projektledning i byggprojekt innefattar allt från förstudie, programhandling, projektering, upphandling, till produktionsskede, färdigställande och utvärdering. Vi arbetar också med ekonomistyrning och riskhantering i projekt.

Ett flerfamiljhshus

Underhållsplaner

Hur ser det framtida underhållsbehovet ut för er BRF? Vi har kompetensen för att kartlägga behoven och göra en ekonomisk planering samt ta fram kalkyler för ombyggnationer. Vi tar även fram en översiktlig kostnadsbedömning som ger en indikation på hur mycket ni behöver sätta av framöver för underhåll.

Om ni är en nybildad bostadsförening kan vi hjälpa till med allt från att ta fram en underhållsplan för fastigheten till att sköta alla kommande byggprojekt i samverkan med er – till ett lyckat slutresultat.

Exempel på projekt

Fasad- och balkongrenoveringar, relining av stammar, ombyggnation av elanläggning med fiber och Aptus, målning av trapphus, upprustning av innergårdar, omfärgning av putsade fasaddelar, byte av entrépartier, stambyten, fönsterrenoveringar, ventilationsprojekt där självdrag ersattes med ett mekaniskt frånluftsystem och planering av bergvärme. Ombyggnation av f.d. panncentral till en spaanläggning, ombyggnation av f.d. föreningslokaler till lägenheter, ombyggnation av vindslägenheter.

Ett flerbostadshus