Kompetensområde

Entreprenör

Byggarbetsplats

Tillsammans blir vi starkare och smartare!

Vi kan hjälpa er med ekonomisk riskanalys i era projekt. Det är viktigt att rikta blicken framåt, mot det som utmanar era mål. På Siljeströms förespråkar vi att riskbedömning blir en stående punkt på mötesagendan. På så vis blir det inte en engångsföreteelse utan ett dynamiskt arbete som hjälper er att nå projektmålen. Vårt riskanalysverktyg identifierar och behandlar projektspecifika risker, lösningar och åtgärder.

Beroende på er egen riskbenägenhet och de unika förutsättningarna i ert projekt kan synsättet på en risk variera. När utmaningarna kommer upp till ytan och alla involveras i problematiken från början skapas en god grund för ett bra samarbete och en tydlig kommunikation mellan kund och leverantör.

Kontakta oss så berättar vi mer!

En byggarbetsplats