Tjänst

Energi

Byggarbetsplats

Energi

Fler och fler fastighetsägare och driftbolag inser fördelarna med att arbeta proaktivt för att minimera energibehovet i fastigheter. Samtidigt måste återkommande myndighetskrav bevakas och uppfyllas. Genom att trimma in det lägsta möjliga energibehovet och samtidigt säkerställa att rätt klimat- och komfortnivå upprätthålls, blir både fastighetsägare och brukare nöjda. Inför en planerad ombyggnad kan en energiutredning där olika alternativ jämförs utgöra ett värdefullt beslutsunderlag.

Hållbart byggande innebär bl. a. att man tänker på energifrågor, något vi tar som en självklarhet. Det gäller oavsett om det är nyproduktion eller renovering av en äldre byggnad. Målsättningen är att vi slutligen enbart bygger passiv-, nollenergi- och plusenergihus. Därför fokuserar vi på kompetensutveckling kring nya material och tekniska lösningar.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Vi har lång erfarenhet av projektledning av ventilationsombyggnad och energiprojekt, och har även samarbete med OVK-besiktningmän. Vi vet hur man genomför åtgärder i alla typer av ventilationssystem för en förbättrad inomhusmiljö.

Inomhusmiljön spelar en stor roll för vår hälsa och vårt välbefinnande. Bra ventilation är en viktig förutsättning för detta. Därför finns det en lag som föreskriver att alla byggnader där människor vistas ofta eller under en längre tid ha en dokumenterat fungerande ventilation.

En byggnads ventilationssystem ska besiktigas med givna intervaller och besiktningen ska utföras av en certifierad besiktningsman. Regler för vilka system som ska besiktigas och hur ofta finns på Boverkets hemsida.

Vi på Siljeströms har lång erfarenhet av att leda projekt i syfte att åstadkomma bra inomhusmiljö i bostäder och lokaler. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er att kvalitetssäkra er inomhusmiljö!