Tjänst

Projektledning

Byggarbetsplats

Projektledning - Siljeströms skapar fungerande team

Siljeströms har lång erfarenhet av alla delar i ett byggprojekt. Genom att anlita oss kan man försäkra sig om att projektet rullar på som det ska genom alla faser. Vi ser till att ha kunskap om hela projektet och kan vägleda kunden tills det är färdigt. Siljeströms sätter upp tydliga ramar för projektet och ser till att vi följer dem.

Projektledning är att förutse allt vad ni som kund kommer att behöva tänka på, det kan handla om att föreslå vilken ersättningsmodell och entreprenadform som passar bäst eller vilka entreprenörer som behövs för att genomföra projektet på smartast sätt.

Att leda en grupp av projekterande konsulter till färdiga handlingar är inte alltid så lätt. Det gäller att skapa fungerande team i projektet och det krävs stor förståelse av samband och funktioner inom olika teknikområden för att få alla att styra mot ett gemensamt mål. Siljeströms har lång erfarenhet av projekteringsledning. Vi vet vilka kompetenser som behövs för att skapa ett balanserat team och vi kan samordna behoven för att nå målet i utsatt tid.

Byggledning med samordning

Siljeströms har lång erfarenhet av byggproduktion och kan tillvarata projektets intressen. Vi kan erbjuda att vara beställarens ombud och representant på plats under produktionsskedet. En byggledare på plats kan snabbt agera om saker inträffar som kan äventyra projektets budget, tidsramar och kvalitetsmål.

Kalkyl

Vi arbetar med byggkalkyler ner till detaljnivå och bistår gärna med vår kunskap. Vilket beslutsunderlag behöver beställaren? Har jag råd med det här projektet? Hur mycket kommer det att kosta? Kontakta oss även för investeringsbedömningar, där vi kan göra en sammanställning av vad beställaren måste tänka på inför större investeringar.