Tjänst

Riskanalys

Byggarbetsplats

Ju mer man vet desto bättre beslut

Tänk om bygget går helt fel och budgeten spricker? Vi har verktyg för att ni ska slippa obehagliga överraskningar om ökade kostnader och tider och istället ge goda råd i förväg. Genom att arbeta med sannolikhetskalkyler och i tid planera bemötanden för risker får vi gemensamt kontroll på projektet och kan spara tid och pengar!

Ofta görs en riskanalys innan ett projekt startar för att avgöra om man bör köra igång eller inte. Ändå kommer de obehagliga överraskningarna ofta i slutet. Vi är övertygade om att riskanalysens fördelar ligger i kontinuiteten. Det ger förutsättningar för bra beslut från start till mål.

Vårt webbaserade riskhanteringsverktyg riktar sig till såväl enskilda projektledare som projektorienterade företag. Det ser till att hjälpa projektledaren med att identifiera och behandla projektspecifika risker, så att problemen undviks och fokus kan riktas framåt. Eftersom verktyget även arkiverar tidigare projekt, så kommer det redan vid projektstart snabbt med förslag på vanliga risker och vilka bemötanden som tidigare fungerat. Det varnar med andra ord inte bara för kommande risker, det hjälper dig även med att finna lösningar och åtgärder. Du får möjligheten att använda systemet som ett rent riskhanteringsverktyg, men eftersom riskkostnader och bemötandekostnader kan påverka projektets aktiviteter ekonomiskt, så kommer det i synnerhet till sin rätt när man även använder det som ett ekonomistyrningsverktyg.

Verbet PART på engelska betyder att skilja, dela och bena – i verktyget benar vi ut enskilda risker för bearbetning och bemötande. Being PART of – vara en del av, vara en PART i ett projekt – verktyget gör alla intressenter delaktiga i riskarbetet.

Byggarbetsplats