Glenn Olofsson

Glenn Olofsson

Affärsområdeschef projektledning

Referensprojekt

 • Veddesta 1:13 – nytt bostadsområde i Barkarbystaden
  framtagande av Systemhandling för två kvarter BTA ca 50 000 m² med ca 500 bostäder, ytor för handel om ca 3 000 m², Bussterminal som delvis ligger under det nya kvarteret i en 3d-fatighet samt anslutning mot pendeltåg och tunnelbana.

 • Veddesta 1:13 – Bytespunkten
  Delprojektledare för bytespunkten i Veddesta 1:13 som är del av ett större projekt. I uppdraget ingår projektledning för uppförandet av vänthall och brokonstruktion som ska överdäcka kommande bussterminal som ansluter mot bostadsområde, pendeltåg och tunnelbana.

 • Enegården – nyproduktion av lägenheter
  Projekterings- & projektledare, KA enl. PBL samt BAS-P för rivning av befintlig byggnad om ca 1 000 m² samt för uppförandet av ett nytt bostadshus i 4 plan med 40 lägenheter. Projektet är utfördes som delade totalentreprenader samt leverans och montage av färdiga moduler från Estland.

 • Killingen 39 – förberedande arbeten inför försäljning av råvind
  Framtagande av handlingar för en försäljning av vindsyta för ombyggnad till lägenheter. I uppdraget ingick att projekteringsleda ramhandlingar för ombyggnaden och sammanställa ett försäljningsunderlag till Brf. Ändringar av källarlokal och garage efter försäljning av garage. Förberedelser och flytt av vindsförråd till källaren.

 • Ny akutvårdsbyggnad 52, Danderyds sjukhus – BAS-P
  BAS-P för ny akutvårdsbyggnad Danderyds sjukhus. Byggnaden har uppförts enligt miljöbyggnad Guld.

 • Ny vårdbyggnad 61, Danderyds sjukhus – BAS-P
  BAS-P för ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus.

 • Ny vårdbyggnad 61, Danderyds sjukhus – Arbetsmiljökoordinator
  Arbetsmiljökoordinator (stabsfunktion) för ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus. Uppdraget innebär att övergripande följa upp arbetsmiljöarbetet i rubricerat projekt. Detta inkluderar revisioner av nyckelrollers arbetsinsats, uppföljning av pågående arbeten genom att planera och genomföra safety walks, ID06-kontroller och alkohol- och drogtester på arbetsplatsen.

 • Föreläsare BAS-P BAS-U
  Kursledare för grundkurs i BAS-P/ BAS-U och uppdateringskurs BAS-P/ BAS-U.

 • Mimer 8 byggnad 02 – ombyggnad av skollokaler till konserthall
  Kontrollansvarig enl. PBL för ett ombyggnadsprojekt i byggnad med särskilt bevarandevärde. Lokalerna har byggts om från skollokaler till en konsertsal som ska nyttjas av skolan.

 • Nytorps mosse, Huge
  Projektledning för ny förskola i Trångsund
  Projekttid: 2014-2015

 • Skalmuren 4, Huge
  Byggledare för uppförandet av ny förskola i Huddinge. Uppförs som paviljonger hyrda från Cramo.
  Projekttid: 2013-2014

 • Föreläsare BAS-P/U, Nackademin
  Ansvarig för ett kursmoment gällande BAS-P/U.
  Kurslängd: 12 timmar föreläsning och 2 timmar tentamen
  Hösten 2013, hösten 2014, hösten 2016

 • Mindre ombyggnader Scandic Uplandia.
  Beställare: Pandox/ Scandic
  Projekterings-, projekt- och byggledning för byte av 114 gästrumsdörrar, styrentreprenad, ventilationsentreprenad rensning av kanaler samt injustering, hissentreprenad och ombyggnad av entré.
  Projekten innefattade framtagande av handlingar, upphandling av entreprenör, materialbeställningar, tidplanering och styrning.

 • Badrumsrenovering Scandic Uppsala Nord
  Byggledare för badrumsrenovering av 114 hotellrum.

 • Mindre ombyggnader Scandic Uppsala Nord
  Projekterings-, projekt- och byggledning för byte av massagolv i kök, renovering av publika wc, byte av entrépartier, ny uteplats, ytskiktsrenovering av Relax och byte av 109 gästrumsdörrar.
  Projekten innefattade framtagande av handlingar, upphandling av entreprenör, materialbeställningar, tidplanering och styrning.

 • Sollentuna sjukhus, stambyte – Landstingsfastigheter genom Locum AB
  Samordnande byggledning på plats, hyresgästkontakt för stambyte inom 5 byggnadsdelar av Sollentuna sjukhus.
  Projektkostnad för stambytet: 10 600 tkr
  Projekttid: 2009

 • Sollentuna sjukhus: ventilationsprojekt fläktrum pl 10, ventilationsprojekt containeraggregat på lågdelarna och ombyggnad av ventilationssystem – Landstingsfastigheter genom Locum AB
  Samordnande byggledning på plats, hyresgästkontakt för ventilationsprojekt Sollentuna sjukhus, i samband med installation av ventilationsaggregat med tillhörande byggnads­åtgärder i fläktrum och installation av 8 st containeraggregat på lågdelstak, samt ombyggnad av ventilationssystem, schakt och kanaler
  Projektkostnad: 36 000 tkr
  Projekttid: 2008-2010

 • Grimman 2: stambyte och installation av nytt brandlarm- Landstingsfastigheter genom Locum AB
  Projektledning under produktionsskedet. Stambyte och brandlarmsinstallation på sjukhus under delvis pågående verksamhet. Samordning av evakueringar och anpassningar för vård av inneliggande patienter samt evakuering av administrativ personal.
  Projektkostnad för stambytet: 16 000 tkr
  Projekttid: 2010-2011

 • Grimman 3: stambyte och brandprojekt – Landstingsfastigheter genom Locum AB
  Samordnare av evakueringsåtgärder för hyresgäster under produktionsskedet. Totalt 27 evakueringar som innebär samordning av anpassningar gällande bygg, IT, Tele, Larm och eventuella hyresgästspecifika krav i evakueringslokalen.
  Projektkostnad: 95 000 tkr
  Projekttid: 2011-2012

 • Renovering av bjälklag Hilton Slussen. Beställare: Pandox/ SKL
  Projektledare. Byte av tätskikt på samfällig mark. Framtagande av handlingar, upphandling och byggledning på plats.
  Projektkostnad: 4 500 tkr
  Projekttid: 2012

 • Badrumsrenovering Scandic Uplandia. Beställare: Pandox/ Scandic
  Byggledare. Medverkan under sista delen av badrumsprojektet. Kalkyl- och tidplaneringsarbeten.
  Projekttid: 2012

 • Veddesta 1:13 – nytt bostadsområde i Barkarbystaden
  framtagande av Systemhandling för två kvarter BTA ca 50 000 m² med ca 500 bostäder, ytor för handel om ca 3 000 m², Bussterminal som delvis ligger under det nya kvarteret i en 3d-fatighet samt anslutning mot pendeltåg och tunnelbana.

 • Veddesta 1:13 – Bytespunkten
  Delprojektledare för bytespunkten i Veddesta 1:13 som är del av ett större projekt. I uppdraget ingår projektledning för uppförandet av vänthall och brokonstruktion som ska överdäcka kommande bussterminal som ansluter mot bostadsområde, pendeltåg och tunnelbana.

 • Enegården – nyproduktion av lägenheter
  Projekterings- & projektledare, KA enl. PBL samt BAS-P för rivning av befintlig byggnad om ca 1 000 m² samt för uppförandet av ett nytt bostadshus i 4 plan med 40 lägenheter. Projektet är utfördes som delade totalentreprenader samt leverans och montage av färdiga moduler från Estland.

 • Killingen 39 – förberedande arbeten inför försäljning av råvind
  Framtagande av handlingar för en försäljning av vindsyta för ombyggnad till lägenheter. I uppdraget ingick att projekteringsleda ramhandlingar för ombyggnaden och sammanställa ett försäljningsunderlag till Brf. Ändringar av källarlokal och garage efter försäljning av garage. Förberedelser och flytt av vindsförråd till källaren.

 • Ny akutvårdsbyggnad 52, Danderyds sjukhus – BAS-P
  BAS-P för ny akutvårdsbyggnad Danderyds sjukhus. Byggnaden har uppförts enligt miljöbyggnad Guld.

 • Ny vårdbyggnad 61, Danderyds sjukhus – BAS-P
  BAS-P för ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus.

 • Ny vårdbyggnad 61, Danderyds sjukhus – Arbetsmiljökoordinator
  Arbetsmiljökoordinator (stabsfunktion) för ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus. Uppdraget innebär att övergripande följa upp arbetsmiljöarbetet i rubricerat projekt. Detta inkluderar revisioner av nyckelrollers arbetsinsats, uppföljning av pågående arbeten genom att planera och genomföra safety walks, ID06-kontroller och alkohol- och drogtester på arbetsplatsen.

 • Föreläsare BAS-P BAS-U
  Kursledare för grundkurs i BAS-P/ BAS-U och uppdateringskurs BAS-P/ BAS-U.

 • Mimer 8 byggnad 02 – ombyggnad av skollokaler till konserthall
  Kontrollansvarig enl. PBL för ett ombyggnadsprojekt i byggnad med särskilt bevarandevärde. Lokalerna har byggts om från skollokaler till en konsertsal som ska nyttjas av skolan.