Mariam Akdogan

Mariam Akdogan

Projektledare

Referensprojekt

 • OVK-projektledning, Locum AB
  Projektledning för OVK-besiktningar och åtgärder efter besiktning.
  Objekt: Handens sjukhus, Rosenlunds Sjukhus, Södertälje sjukhus, Berga naturbruksgymnasium, Grimman 2, Maria sjukhus, Dalens sjukhus samt Ytterö behandlingshem.
  Projekttid: 2018-pågående

 • Enegården, Järna Fastigheter AB
  Biträdande projektledare vid ny produktion av 40 st bostadsrättslägenheter med tillhörande undercentral och miljörum. Arbetsuppgifterna omfattade kommunikation med beställare, kommun, upphandling av el och VS entreprenörer.
  Projekttid: 2018-2019

 • Fläktar i drift FID för Rosenlunds sjukhus
  Biträdande projektledning vid projektering och utförande av brandklassning av befintliga ventilationssystem då ska det kompletteras med brandspjäll, backströmningsspjäll injusteringsspjäll och bypass kanal. För en optimal brandsäker byggnad.
  Projekttid: 2018-pågående

 • Danderyds sjukhus ny behandlingsbyggnad 61

  Projekttid: 2018-2019

  • Kravställningsprocess i programhandlingsskede. Ny byggnad 61 består av en lägre del med mottagningsdelar och övre våningsplan inrymmer vårdavdelningar.
  • Granskning och uppföljning av verksamhetens krav i rumsfunktionsprogram RFP för programkontoret DSABs räkning.
  • Uppföljning av att funktionskrav från tidigare skeden införs i den fortlöpande projekteringen.
  • Insamlande av uppgifter och sammanställning av Störnings- och konsekvensanalys för pågående sjukvårdsverksamhet inför det kommande byggprojektet.