Jenny Pennou

Jenny Pennou

Samhällsplanerare

Referensprojekt

 • Stora Mans, Långbro Park. Strandfastigheter i Sickla AB
  Projektering av ombyggnad av Stora Mans, Långbro Park. Avseende ombyggnad av skolbyggnad, mark, fönsterbyte, tillbyggnad av sophus och hisshus.
  Gestaltning och projektering av parkeringsyta, lekplatser och entréer.
  Projekttid: 2007-2008

 • Tosterö, Strängnäs. Svenska Hem i Bromma AB
  Förslag till detaljplaneprogram och dokumentation för bebyggelse omfattande ca 800 lägenheter, lokaler, restaurang, marina m.m.
  Projekttid: 2008 – 2010

 • Djupvik, Strängnäs. Svenska Hem i Bromma AB
  Förslag till detaljplaneändring för fritidshusområde och marina.
  Projekttid: 2008 – 2010

 • Slottsbrinken, Mariefred. Mälardalens Tomt & Fastighet AB
  Detaljplan för enfamiljshus.
  Projekttid: 2007

 • Tomtaäng, Trosa. Mälardalens Tomt & Fastighet AB
  Förslag, illustration för villabebyggelse.
  Projekttid: 2009

 • Trevnaden, Mariefred. Mälardalens Tomt & Fastighet AB
  Detaljplan för enfamiljshus.
  Projekttid: 2005 – pågående

 • Hoxeltorp, Södertälje. TKJ AB, Tomas Shahho
  Planförslag för bebyggelse omfattande flerfamiljshus, par-, rad-, och kedjehus.
  Projekttid: 2011- pågående

 • Kv Överkikaren 31, Hilton Slussen. Pandox AB
  Projektering av förfrågningsunderlag för markarbeten.
  Projekttid: 2011

 • Nacka sjukhus. Locum AB
  Ombyggnad plan 2. Ny rumsbildning. Bygghandlingar A-ritningar.
  Projekttid: 2011

 • Kv. Almen. Brf Almen
  Ändring av del av lokal till bostad. Projektering av planlösning. Bygglovshandlingar.
  Projekttid: 2010-2011

 • Lommen 1, Köping
  Bostadsanpassning. Ny planlösning till ut- och ombyggnad av villa. Bygglovshandlingar.
  Projekttid: 2010-2011

 • Bernhardsberg 5, Danderyd
  Bostadsanpassning. Bygglovshandlingar för ombyggnad av villa.
  Projekttid: 2010-2011

 • Brädgård, Rotebro. 100 % proffs
  Ombyggnad av brädgård. Bygglovshandlingar. Presentationsmaterial.
  Projekttid: 2011-2012

 • Kontrollansvarig, projekt i urval:
  C4-Hus AB:
  Småhusområden i Ekerö kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun.

  Brf Skulpturen:
  Balkongbyte.

  Formsättaren 7:
  Utbyggnad av villa.

  Fänriken 2:
  Ny balkong.

  Biljardpalatset:
  Byte av ventilationsanläggning.

  Ingemar 8:
  Vindsinredning, sammanslagning av lägenhet.

  Hägerberget 39:
  Ombyggnad av lägenhet.

  Kulsprutan 1:
  Ombyggnad av restaurang.