Referensprojekt

 • Edboskolan Skogås, byggledning - Huddinge
  Skolan kommer att renoveras med ändringar i planlösningen och ventilationen ochtvå nya trapphus kommer att byggas.
  Byggstart juni 2019 till 2020 Q1
  Projektkostnad: 12 000 tkr

 • Trångsundsskolan, om- och tillbyggnation, biträdande projektledare – Huddinge Samhällsfastigheter AB
  En större renovering som kortfattat innehåller rivning av två befintliga byggnader samt uppförande av två nya större skolbyggnader.
  Projekt- och byggledning i samverkan, mål enligt Miljöbyggnad silver samt miljömål med produktkrav enligt Sunda Hus.
  Projektkostnad: 120 000 tkr
  Projekttid: Utredning- och programhandlingsskede år 2019

 • Ängsnäs förskola, Projektledning Huge
  Det ska bli 100 förskoleplatser, 5 avdelningar, och huset ska klassas som miljöbyggnad med sedumtak. Förskolefastigheten är cirka 5000 kvm med en inhägnad förskolegård om cirka 3500 kvm.
  Projektstatus: Pågående pålning och markarbete / Planerad färdigställandetid: 2018 Q3.

 • Byggledare: World Trade Center, Stockholm.
  Brandlarmsbyte i de allmänna utrymmena.

 • Brf Safiren 11 – Fasader och balkongprojekt , innergård och elstammar.
  Framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling och kontraktsskrivning, byggledning med tid- och ekonomistyrning.

 • Brf Magne – Tak- Fasad- och balkongprojekt
  Framtagande av programhandling med preliminär budget. Framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling och kontraktsskrivning, byggledning med tid- och ekonomistyrning. Kontrollansvarig.
  Projektkostnad: 13 000 tkr
  Projekttid: 2014-2016

 • Brf Fridhem –Reling, ombyggnadsbesiktningar, takavvattning och ventilationsprojekt
  Projektledning under produktionsskedet, ekonomistyrning.
  Projekttid: 2011-

 • Bergnäs 26 Förskola – Huge Fastigheter AB
  Beskrivning av uppdraget: Projekteringsledning och byggledning för förskola av passivhus standard.
  Projektkostnad: 45 000 tkr
  Projekttid: 2014-2016