Daniel Molund

Daniel Molund

Projektledare (ext resurs)

Referensprojekt

 • OVK-projektledning Fastighetsområde Närsjukhus
  Projektledning för OVK-besiktningar och åtgärder efter besiktning.
  Objekt: Sabbatsbergs sjukhus, Dalens sjukhus, Handens sjukhus
  Projekttid: 2009-pågående

 • Projektledarstöd Teknikförvaltning Danderyds sjukhus
  Stöd till teknisk förvaltare.
  Projekttid: 2010-2012

 • Utveckling av Riskanalysverktyget
  Webbaserat riskanalysverktyg under utveckling i samarbete med Firma Karl Rystedt.
  Projekttid: 2012-

 • Rosenlunds sjukhus
  Ansvar för den ekonomiska uppföljningen via Locums ekonomisystem, ekonomisk samordning av flertal parallella projekt som i huvudsak omfattat:

  • Hyresgästanpassning för Handikapp och Habilitering ca 10 000 m2 ombyggd yta,
  • Hyresgästanpassning för Karolinska Hörsel Barnhab ca 1400 m2
  • Brandprojekt, har omfattat installation av brand- och utrymningslarm och installation av sprinkler inom hela sjukhuset.
  • Ventilationsprojektet, byte av samtliga aggregat, rengöring och injustering av ventilationsanläggningen.

  Projektkostnad: 168 000 tkr
  Projekttid:2005-2008