Nytt flerbostadshus åt Järnafastigheter

Järnafastigheter har byggt ett flerbostadshus om 4 våningar med 40 lägenheter på Mölnbovägen i Järna. Huset har uppförts av Kodumaja som har levererat färdiga moduler från sin fabrik i Tartu, Estland.Siljeströms har varit behjälpliga med projekterings-, projekt- och byggledning samt BAS-P, BAS-U och KA enligt PBL.

Lägenhetshus Trapphus Badrum