Killingen 39 – förberedande arbeten inför försäljning av råvind

Illustration av hus

Framtagande av handlingar för en försäljning av vindsyta för ombyggnad till lägenheter. I uppdraget ingick att projekteringsleda ramhandlingar för ombyggnaden och sammanställa ett försäljningsunderlag till Brf. Ändringar av källarlokal och garage efter försäljning av garage. Förberedelser och flytt av vindsförråd till källaren.