Mimer 8 byggnad 02 – ombyggnad av skollokaler till konserthall

Illustration av hus

Kontrollansvarig enl. PBL för ett ombyggnadsprojekt i byggnad med särskilt bevarandevärde. Lokalerna har byggts om från skollokaler till en konsertsal som ska nyttjas av skolan.

Drottning Silvias Konsertsal på Lilla Akademien, Stockholm.

Design/arkitekt: Giorgio Palù & Michele Bianchi architetti