Vårdbyggnad 61 Danderyd sjukhus

Byggprojektet Vårdbyggnad 61 Danderyd sjukhus

På Danderyds sjukhus uppförs nu en helt ny vårdbyggnad, byggnad 61, ca 34 000 m2 BTA. Byggnaden kommer i huvudsak inrymma mottagningsverksamhet och vårdplatser. Den ska kopplas ihop mot två intilliggande byggnader samt kulvert och få en helikopterflygplats på taket. Siljeströms har fått uppdraget att vara projektsamordnare för Locum förvaltning. Byggnaden ska stå klar för överlämning 2025.