Bostadsrättsförening Safiren

Bostadsrättshus

Siljeströms har hjälpt Brf Safiren med projektledning för renovering av fasad och balkonger. Projektet var lyckat och omnämndes i en artikel i tidningen Bo Bättre 2015 nummer 1.

Innergården har rustats upp. Arbetet utfördes med hänsyn till stilen på huset med fina rabatter, mysig belysning och utemöbler. Tidningen Fastighets Fakta skrev en artikel om detta, Gemenskap på gården.

Innergård med gröna växter

Nu pågår uppgradering av elanläggningen, nya stammar och uppgradering av installationer i lägenheterna och allmänna utrymmen.