Kv. Mimer 8 Byggnad 04

Kv. Mimer 8 Byggnad 04

Renovering av skollokaler i fastighet med särskilt bevarandevärde.

Arbetena med Kv. Mimer 8 fortsätter. Inom kort ska Byggnad 04 renoveras och Siljeströms bistår med Kontrollansvar enligt Plan- & bygglagen.