Förskola Ängen

Förskola Ängen

Siljeströms har hjälpt Huddinge Samhällsfastigheter AB med projekt- och byggledning för den nya förskolan Ängen. Huset är klassat som miljöbyggnad Silver, har sedumtak och bullerskärm av pil. Förskolan har 100 förskoleplatser uppdelade på 5 avdelningar.

Förskolefastigheten omfattar cirka 5000 m² med en inhägnad förskolegård om cirka 3500 m². Förskolan togs i bruk under hösten 2018.