Kvarteret Paradiset

Kvarteret Paradiset

Siljeströms hjälper Huge att ta fram en Förstudie för ett nytt kvarter i Huddinge Centrum, med nytt kulturhus, bostadshus och kontorshus. Illustration: Kod Arkitekter