Danderyds reservkraft

Danderyds reservkraft

Efter flera års planering och hårt arbete kan vi nu konstatera att reservkraften vid Danderyds sjukhus är i funktion. Locum har installerat 4 st dieselaggregat för att kunna producera reservkraft till sjukhuset i händelse av avbrott.