Nyhetsbrev

7 tips som underlättar kommunikationen i ditt byggprojekt

Har det hänt att ditt byggprojekt inte levt upp till beställarens förväntningar? Eller att de juridiska begreppen gett upphov till skilda tolkningar? För att minimera risken för missförstånd och konflikter vill vi på Siljeströms föreslå 7 tips att lägga i verktygslådan för ett smidigare byggprojekt.

1. Var tydlig från början

Har du som beställare talat om vad du vill? Vad händer om projektet inte blir klart i tid? Talar du som entreprenör om när dina snickare är sjuka eller när du har fått en felaktig leverans? Genom att vara tydlig med projektets förutsättningar under hela processen bygger vi upp en förståelse för våra olika roller.

2. Ta inga genvägar

I vår iver att få in en ny affär händer det att vi blundar för riskerna i projektet. När missförstånden uppdagas kan det slå tillbaka på projektet i efterhand. Ta därför tiden att prata igenom de problematiska områdena i startfasen. Först då har ni lagt grunden för ett smidigt projekt.

3. Beskriv på nya sätt

Att köpa byggtjänster är inte helt okomplicerat. Många beställare önskar nog att de hade gått en förberedande kurs på grund av begreppsdjungeln. En familj som har beställt ett hus på totalentreprenad kanske föreställer sig att huset ska vara nyckelfärdigt när entreprenören lämnar jobbet – garderoberna och persiennerna på plats, väggarna målade, färdig trappa vid ingången osv. Men så är inte alltid fallet. För att tydligare beskriva vad som ingår och inte ingår, kan du som entreprenör prova nya vägar i kommunikationen. Varför inte ta hjälp av bilder på tidigare genomförda projekt eller bjuda med beställaren till ett färdigbyggt område och visa på plats?

4. Ställ dig i mottagarens skor

När du ska författa en juridisk text – försök att sätta dig in i mottagarens sätt att tänka. En text kan uppfattas olika beroende på vem som läser den. Tänk därför på att använda ett språk som är enkelt att tyda.

Vi kan ta ett exempel. En beställare vill att entreprenören ska räkna in övertidsarbete i anbudet och skriver: ”entreprenören ska räkna med att utföra arbete på icke-ordinarie arbetstid om 40 timmar”. Entreprenören däremot, tolkar detta som att han ska vara beredd på att sätta in extra resurser men att de inte ska ingå i kontraktssumman. Om man från början hade förtydligat genom att t.ex. skriva ”extraarbetet ska ingå i kontraktssumman” hade missförståndet gått att undvika.

5. Ta tag i det som är jobbigt

Vi är ju trots allt bara människor. Det gör att vi har en tendens att skjuta upp sådant som vi upplever som svårt och jobbigt. I ett byggprojekt kan det betyda att små problem med tiden växer till stora konflikter. Ha därför som inställning att ta tag i problemen allt eftersom de dyker upp medan de fortfarande är hanterbara.

6. Säg som det är

Att påstå att ett stambyte är en ren historia utan byggdamm och buller leder bara till besvikelser. Ge istället hyresgästerna chansen att förbereda sig på störningar. Genom att inte förminska eller försköna tycker antagligen hyresgästerna att ”det inte var så farligt ändå”.

7. Kom ihåg att ni är ett team

På Siljeströms har vi alltid försökt identifiera vad det är som skapar osäkerhet i byggprojekt. Det vi har kommit fram till är att de inblandade parterna ofta betraktar sig som motsatta sidor än som ett sammanhållet team. Av den anledningen ser vi det som vår huvuduppgift att få alla att jobba framåt, under schyssta villkor och gott samarbete, mot ett och samma mål.

Anastasios Pennou

Anastasios Pennou

Styrelseordförande

08-440 76 31 073-440 76 31 ap@siljestroms.se Läs mer