Nyhetsbrev

Stora möjligheter med riskhantering

2013-09-15

Se riskerna i ditt byggprojekt och nå projektmålen inom utsatt tid och budget. På Siljeströms slutar vi aldrig att betona riskhanteringens betydelse för en framgångsrik byggprocess.

Riskhantering inom byggprojektledning kan vara skillnaden mellan ett lyckat och misslyckat projekt. Ändå glöms den ofta bort. Anledningarna är flera. Det kan vara svårt att prata om händelser som ännu inte har inträffat. Det kan också vara skrämmande att föreställa sig att något går snett i projektet – vad händer t.ex. om dörrarna inte levereras lagom till den stora invigningen?

Skapar goda affärsrelationer

Riskanalysen ger en plan B och en trygghet för beställaren att själv vara med och påverka risktagandet i projektet. Beroende på beställarens riskbenägenhet och de unika förutsättningarna i ett projekt kan synsättet på en risk variera. Oavsett, kommer utmaningarna upp till ytan och beställaren involveras i problematiken redan från början. Det skapar en god grund för ett ärligt samarbete och en tydligare kommunikation mellan kund och leverantör.

Ger bättre koll på tid och ekonomi

Det finns i huvudsak två sätt att bemöta en risk. Det ena är att acceptera den genom att ta ekonomisk och tidsmässig höjd för den. Det andra är att inte acceptera risken. Då handlar det framförallt om incidenter som kraftigt hotar projektmålen, sådant som spränger budgeten eller hotar deadline. I dessa fall är det läge att sätta in förebyggande åtgärder för att undvika dyra överraskningar.

En löpande process

Under många byggmöten, projektmöten osv. ägnas mycket kraft åt att dra lärdom av sådant som redan har inträffat. Visst är det nödvändigt att titta i backspegeln för att se vad som har gått bra eller mindre bra, men desto viktigare är det att rikta blicken framåt, mot det som utmanar projektmålen den kommande tiden.

På Siljeströms förespråkar vi att riskbedömning blir en stående punkt på mötesagendan. På så vis blir det inte en engångsföreteelse utan ett dynamiskt arbete som hela tiden hålls levande för att nå projektmålen. Det blir också ett sätt att involvera projektdeltagarna i högre grad. Här vill vi poängtera att det inte handlar om att uppmuntra projektdeltagarna att se världen negativt, utan att skapa delaktighet och engagemang för att bemöta riskerna på ett bra sätt. Riskhantering gör det lättare att se och utnyttja de goda möjligheterna i projektet.

Anastasios Pennou

Anastasios Pennou

Styrelseordförande

08-440 76 31 073-440 76 31 ap@siljestroms.se Läs mer