Nyhetsbrev

Riskhantering – projektledning för vuxna

2014-10-01

Enligt PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge) så inräknas Riskhantering som ett av de totalt nio kunskapsområdena inom projektledning. Vi menar att projektledarens förmåga att hantera risker i hög grad påverkar framgången i samtliga kunskapsområden, och i slutändan även projektets framgång och kundens nöjdhet. Hur ser man till att identifiera risker och undvika problem, innan de ens hunnit bli ett problem?

Undvik oförutsedda händelser

En erfaren projektledare kan med åren ha byggt in vissa riskförebyggande åtgärder i sin arbetsrutin som sedan per automatik anammas vid nya projekt. Trots det upplever även erfarna projektledare att oförutsedda händelser, som man borde ha tänkt på, inträffar och att kunderna är olika känsliga när projektmålen för kvalitet, omfattning, tid och ekonomi missas.

Förebygg för framgång

Tänk om du tidigt i projektet kan bygga in riskförebyggande åtgärder i projektorganisationens ryggmärg och om du skulle kunna erbjuda dina kunder direkt insyn i projektets risker och vad som just nu görs för att hantera dem. Vi har utvecklat ett verktyg som hjälper företag att projektleda på ett vuxet sätt – att projektleda genom riskhantering.

Riskhanteringsverktyget PART

Vårt webbaserade riskhanteringsverktyg PART riktar sig till såväl enskilda projektledare som projektorienterade företag. Det ser till att hjälpa projektledaren med att identifiera och behandla projektspecifika risker, så att problemen undviks och fokus kan riktas framåt. Eftersom PART även arkiverar tidigare projekt, så kommer det redan vid projektstart snabbt med förslag på vanliga risker och vilka bemötanden som tidigare fungerat. Det varnar med andra ord inte bara för kommande risker, det hjälper dig även med att finna lösningar och åtgärder.

Du får möjligheten att använda PART som ett rent riskhanteringsverktyg, men eftersom riskkostnader och bemötandekostnader kan påverka projektets aktiviteter ekonomiskt, så kommer det i synnerhet till sin rätt när man även använder det som ett ekonomistyrningsverktyg.

Välkommen att kontakta Daniel Molund, ansvarig för projektet på Siljeströms.

Anastasios Pennou

Anastasios Pennou

Styrelseordförande

08-440 76 31 073-440 76 31 ap@siljestroms.se Läs mer