Nyhetsbrev

Uppnå projektmålen med effektiv riskhantering

2016-08-30

De senaste åren har Riskhantering i projekt (engelska Project Risk Management – PRM) blivit alltmer aktualiserat i både den privata och offentliga sektorn. Inte helt förvånande är riskhantering ofta bristfällig i projekt som inte når projektmålen och prioriterad i projekt som antingen når målen eller i alla fall uppfattas som lyckade över tid.

Trots detta hamnar riskhantering lätt i skuggan av andra kunskapsområden när resurser ska tillsättas i projekt, i synnerhet för projektledare eller -grupper som arbetar med små och medelstora projekt.

Hur kommer man igång med riskhantering i projekt?

Ha en workshop
Oavsett projektfas kan en workshop bli en katalysator för riskhanteringen. Den kan förslagsvis genomföras i samband med något av de återkommande projektgruppsmötena för att undvika extramöten. Fokus ligger på att identifiera risker. En förutsättningslös brainstorming kan vara ett bra förstasteg men tänk på att grupparbeten lätt blir enmansshow, så komplettera gärna med annan metod, t ex att innan mötet samla in synpunkter från de enskilda projektmedlemmarna.

Gör en tio-i-topp-lista
Använd backspegeln och skriv ner tio risker som inträffat i dina senaste projekt. I kolumnen bredvid kan du skriva ner förslag på hur de hanterades/borde ha hanterats, eller lämna blankt och be din projektgrupp om synpunkter vid nästa projektgruppsmöte. Använd listan som underlag för att identifiera och bemöta liknande risker i ditt pågående projekt.

Följ upp
Ju snabbare man ser nyttan med riskhantering desto roligare blir det. Förse varje risk med ett förslag till hantering och en person som ansvarar för hanteringen. Fokusera på stora och brådskande risker.

Vilka har nytta av riskhantering i projekt?

Ägaren, styrgruppen och beställaren är de mest uppenbara vinnarna om en projektorganisation lyckas med riskhanteringen. Även projektgruppen vinner på det genom att projektet kan uppfattas som lyckat om man har gjort allt som rimligtvis går för att förutse och behandla risker. Även entreprenörer skulle få nytta av att implementera riskhantering i sina organisationer.

Siljeströms riskhanteringsverktyg PART är framtaget för att hjälpa ägare, beställare, styrgrupper, projektledare och entreprenörer att komma igång med och framförallt hålla i gång riskhantering i projekt.

Läs mer om riskanalys och PART och våra tidigare nyhetsbrev i ämnet:

  • Del 1 – Stora möjligheter med riskhantering (2013-09-15)
  • Del 2 – Riskhantering – projektledning för vuxna (2014-10-01)
Rebecca Rudfjäll

Rebecca Rudfjäll

Verkställande direktör

08-440 76 37 073-440 76 37 rr@siljestroms.se Läs mer