Ny Idrottshall i Mölnbo

Idrottshall i Mölnbo

Idrottshallen slutbesiktigades i augusti 2022. Byggherren är Telge Fastigheter och Siljeströms hade uppdraget som byggledare. Idrottshallen i Mölnbo är en del i kommunens målsättning om att erbjuda attraktiva anläggningar för idrott, rörelse, arrangemang och skola. Därtill är den en satsning på att stärka kommundelen och främja det lokala föreningslivet. Hallen har en yta på 1600m2. Hallen har solceller på taket och är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Ny Idrottshall i Mölnbo Stenar på en byggarbetsplats