Bytespunkten Barkarbystaden, Veddesta 1:13

I nya Barkarbystaden projekteras och byggs ett nytt område med bostäder och handel som ansluter till buss, tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg. I projektet ingår att bygga en brokonstruktion i syfte att överdäcka tillhörande bussterminal och bereda ytor gemensamma ytor för framtida bostäder. Brokonstruktionen är ca 150 m lång och 22 m bred. Fastigheten är ca 55 000 m² och inom denna ska det rymmas över 600 bostäder, 3000 m² handelsytor samt parkeringsgarage och skyddsrum. Siljeströms har medverkat som projekteringsledare och Kontrollansvarig enligt PBL på uppdrag av Sagax och som delprojektledare på uppdrag av PEAB fram till 2023.