BRF Vätan

Idrottshall i Mölnbo

Ombyggnation av ca. 380kvm lager/dansstudio till en kommersiell träningslokal/gym.

Det ställdes höga tekniska krav på träningslokalen avseende brand och ljud. Lokalen har byggts med ”rum-i-rum” princip för att undvika stomljud som kan störa boende i huset ovan träningslokalen, vilket i praktiken innebär att lokalens golv, väggar och tak har byggts ”flytande” och alla infästningar för installationer är utformade så att ljud och vibrationer dämpas. De höga ljudkraven i projektet medförde noggrann samordning mellan alla discipliner för att nå ett lyckat resultat.

vätan 20