Lavetten, Teknisk upprustning

Lavetten

På uppdrag av Pandox så leder vi på Siljeströms arbetet med en teknisk upprustning av fastigheten Lavetten 14. Byggnaden som uppfördes 1962 har under årens lopp omdanats från kontor till vandrarhem för att sedermera bli ett hotell. Pandox som förvärvade fastigheten tidigare i år har gett oss uppdraget att ta fram en förstudie och en genomförandeplan för en teknisk upprustning som omfattar byggnadens skal, ventilation, kyla, styr, brandskydd mm.