Barkarbystaden bussterminal

Barkarbystaden bussterminal konceptbild

Som ett led i utbyggnaden av nya Barkarbystaden projekteras och byggs en bytespunkt för kollektiva färdmedel, buss, tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg. I projektet ingår en bussterminal som delvis är förlagd i en 3D-fastighet och ansluter mot pendeltåg och tunnelbana. Projektet bedrivs som en frivillig samverkan mellan byggherrar och innebär samordning med Järfälla kommun, Trafikverket, Förvaltning utbyggnad tunnelbana och Peab som alla har projekt i anslutning till bussterminalen. Siljeströms medverkar som projekteringsledare.

Bilder: Ahnborg Arkitekter