Nyhetsbrev

Så lyckas du med förhandlingen

2015-12-14

Det finns olika sätt att genomföra en förhandling mellan två parter. I principstyrd förhandling är målet att leverera värde för alla parter och skapa en effektiv och smart förhandlingsprocess.

Principstyrd förhandling har sin utgångspunkt i sex konkreta punkter. Du behöver:

 • Noggranna förberedelser
 • Lyssna på motparten
 • Identifiera förhandlingsutrymmet
 • Definiera utgångsvärde
 • Avsätta rimlig tid för förhandlingen
 • Förstå de olika stegen i en förhandlingl saker.

Förberedelse är A och O

Den viktigaste förberedelsen är att ha förståelse för båda parters utgångsvärden och intressen i en förhandling. Du behöver också definiera vilka delar som är förhandlingsbara och vilka som inte är det. I en principstyrd förhandling måste man även ta hänsyn till och väga in hur motparten kan reagera och var dennes smärtgräns går.

Det är också betydelsefullt att klargöra en del praktiska omständigheter kring förhandlingen, som till exempel att rätt personer deltar och deras roller, mötets agenda och en lämplig lokal.

Femstegsprocessen

I principstyrd förhandling finns en tydlig femstegsprocess som har visat sig effektiv.

 1. Ta fram en förhandlingsplan.
 2. Implementera planen i förhandlingen.
 3. Summera resultatet. Fick vi ut det vi ville av förhandlingen? Fick vi mer eller mindre?
 4. Utvärdera och granska kritiskt vad som hände och varför.
 5. Justera förhandlingsplan för framtida förhandlingar.

Personliga förberedelser

Varje enskild deltagare i förhandlingen bör även förbereda sig utifrån sina personliga förutsättningar.

 1. Mental och fysisk förberedelse. En lång eller svår förhandling kan vara påfrestande.
 2. När är man som bäst lämpad att förhandla? Alla har toppar och dalar i energinivån. Välj en tid på dagen som passar dig.
 3. Förbered dig på att hantera de olika känslor som uppstår under en förhandling.
 4. En förhandling kan vara både krävande och berikande. Om alla deltagare förbereder sig både enskilt och som arbetsgrupp ökar sannolikheten att parterna går nöjda från förhandlingsbordet.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Glenn Olofsson

Glenn Olofsson

Glenn Olofsson

Affärsområdeschef projektledning

08-440 76 35 073-440 76 35 go@siljestroms.se Läs mer